FÖRDELAR MED ETT GRUNDSYSTEM FRÅN LINDBORG

Om du väljer ett grundsystem från Lindborg gör du ett klokt val, ett val som lönar sig under själva byggprocessen men även när huset tagits i bruk. Fördelarna är många:

VÅR UNIKA PRODUKT, ANKARBALKEN

I mer än 25 år har vi tillverkat vårt eget kantelement, Ankarbalken. Andra använder ord som betongelement, L-stöd, kantbalk osv. Våra ankarbalkar är unika i sitt slag eftersom de har en längd på 6 meter och har en betongtjocklek på 60mm. Under årens lopp har vi producerat miltals med ankarbalk till grunder över hela landet.

 

Nyligen har vi också tagit fram en ny version av ankarbalken som är mycket bättre energimässigt och som känns väldigt aktuell då miljön alltmer hamnar i fokus vid nybyggnation.

Produkt

Väljer du vårt materialpaket för en platta på mark får du allt du behöver i form av kantelement, cellplast, armering och tillbehör samt golvvärme om så önskas. Vi gör beräkningar och konstruktionsritningar på betongplattan. Behöver man hjälp med teknisk rådgivning, ritningar eller beräkningar för golvvärme kan vi bistå med detta också. Vi är vana att göra olika anpassningar direkt vid gjutning i vår egna fabrik för att göra det så enkelt som möjligt ute på plats, har du några funderingar eller idéer så tveka inte att kontakta oss!

 

Vad är platta på mark?

Platta på mark är idag den vanligaste grundläggningsformen. En konstruktion för platta på mark består av kantelement runt ytterkanten av grunden, isolering av cellplast som läggs direkt på marken inne i grunden samt en armerad betongplatta som gjuts på isoleringen. Denna konstruktion blir således grunden för huset och fungerar som bottenbjälklag.

Platta på mark passar alla typer av småhus, kommersiella byggnader samt för industri och jordbruk där huset byggs direkt på plats.

 

Montering

Grundsystemet är lättmonterat och har kort monteringstid vilket håller kostnaderna nere. Ingen dyr formsättning eller stämpning behövs. Monteringen av kantelementen sker på en komprimerad och avjämnad grusbädd där vanliga betongplattor placeras vid varje blockskarv. Plattorna vägs i förväg in till rätt höjd varefter grusbädden jämnas av med rätskiva. Därefter placeras kantelementen ut vilket ger en form med slagtålig sockelyta. Den stabila formen gör att det fortsatta arbetet blir både lättare och trivsamt.

 

Fuktskydd och isolering i ett

Med cellplastisolering under betongplattan blir grunden både välisolerad och fuktsäker.

 

Hållbarhet och belastning

Ankarbalken är tillverkad för att hålla i minst 50 år så länge ingen yttre påverkan sker. Ytterst få liknande lösningar klarar 3 våningar med fasadtegel, men vår ankarbalk gör det. Även vid pålning är balken konstruerad för att vara kvar år efter år.

 

Låg energiförbrukning

Vårt kantelement med 100mm isolering och 300mm cellplastisolering under plattan gör att värmeförlusterna blir väldigt låga. Våra grunder ger ett komfortabelt inomhusklimat och sänker energiförbrukningen. Vi har flera olika lösningar som klarar allt från större och tyngre industrihallar till lågenergihus.

 

Konstruktionsanvisning – Platta på mark

Det är av yttersta vikt att säkerställa att konstruktionen beräknas efter husets laster och markförhållanden. Primära laster från väggen ska föras ner på betongbalken. Dimensionering av betongbalken utförs med hänsyn till förutsättningarna för varje grund.

Några exempel på utförande framgår av nedanstående figurer.

Utan bygel passar de allra flesta villagrunder som inte är pålade, och är utmärkt för lågenergihus

Med miljöbygel

Med bygel, utmärkt för grunder med högre belastning samt pålade grunder

Beställning och leverans

 

Beställning

Vid beställning behöver vi information för att leveransen ska bli så bra som möjligt och det är viktigt att höra av sig i god tid. Har du fått en offert av oss kan du beställa material genom att ringa eller mejla.

 

Leverans

När det är dags för leverans är det viktigt att uppge hur framkomligheten vid byggplatsen är. Kommer man in med lastbil och släp, går det att vända osv. Det är även viktigt att meddela vilka lossningsmöjligheter man har. Ett ankarbalkspaket med 3 balkar väger 2,1 ton så det är viktigt att ha rätt maskiner på plats. Kund står för lossning om inte annat avtalas.

 

Betalning

Faktura skickas via post efter leverans och skall betalas inom 30 dagar från och med fakturadatumet. Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditupplysning innan leverans skickas. Generellt gäller 30 dagars faktura, men vid exempelvis nystartade företag, föreningar eller där kreditupplysningen avråder kredit gäller förskottsbetalning. Väljer man förskottsbetalning så görs ingen kreditupplysning.

 

Ångerrätt samt retur

Vi följer konsumentköplagen och ABM 07.

PRISFÖRFRÅGAN

Skulle det vara intressant med golvvärme?

8 + 8 =

Lindborg bygger genomtänkta hus där människor trivs att arbeta och leva. Kunderna är företag och organisationer som uppskattar vår lyhördhet samt höga standard vad gäller hållbarhet i såväl design som material.

LINDBORG ÄR ETT FAMILJEFÖRETAG MED LÅNG BYGGTRADITION.
TORSLUNDAVÄGEN 6, 749 60 ÖRSUNDSBRO    INFO@LINDBORGSONER.SE    0171-46 07 10