Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Lindborgs producerar produkter och tjänster med hög kvalité och till ett konkurrenskraftigt pris. Vi strävar efter att möta eller överträffa kundens förväntningar och krav.

Vi verkar för att ge berörd personal korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter. Detta görs för att kunna säkerställa kvalitén på produkten men också arbetsmiljön för personalen.

Vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs samt kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Genom Lindborgs friskvårdsarbete stimuleras och skapas förutsättningar för våra medarbetare att främja sin egen hälsa.

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor. På företaget ser vi miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

Vi arbetar för ständig förbättring och utveckling genom att ta vara på erfarenheter efter varje avslutat projekt.

Vi upprättar riskanalyser i varje projekt för att säkerställa hög kvalité på vår produkt, minimera den negativa miljöpåverkan samt att säkerställa en god arbetsmiljö.