Som du säkert redan förstått ligger limträ oss varmt om hjärtat.

Här kan du läsa mer om varför du ska välja limträ som byggmaterial och fördelarna du vinner på det. Vi lyfter också fram ankarvarmgrunden och det grundpaket som ingår där vi hjälper dig med ritningar, teknisk rådgivning samt värmeberäkning och ritningar för golvvärme.

LIMTRÄ

 

lindborgsoner.se-logo-2048a

 

Lindborg & Söner = limträ

Limträ är ett material vi arbetar dagligen med och det har gjort oss kända för våra goda kunskaper om stommar av limträ. I mer än 25 år har vi både levererat och monterat en mängd typer av byggnader för olika ändamål.    

Vad är limträ?

Limträ är uppbyggt av ett antal trälameller, sammanbundna med lim. Fiberriktningen i lamellerna går parallellt med längden hos elementen. I Sverige är tjockleken hos en lamell 45 mm för vanliga raka element. För element som är krökta kan lamelltjockleken variera beroende på kröniksradien. Höjdmåttet på limträelement är multiplar av lamelltjockleken.

Limträ – ett kombinerat virke

Eftersom limträ är ett konstruktionsmaterial tillverkas elementen i olika hållfasthetsklasser. Tillverkningsstandarden på den svenska marknaden är hållfasthetsklass L40. Den stora fördelen med limträ är att den går att kombinera så att balkar kan tillverkas med starkare lamellvirke i underkant och i överkant, där de maximala drag-, resp. tryckpåkänningar är som störst. Med kombinerat limträ kan man mer effektivt använda trävirket genom att placera högkvalitativt virke i zoner där påkänningar är maximala, och på zoner där påkänningar är lägre finns möjligheten att placera lågkvalitativt virke. Ett mer effektivt sätt att utnyttja materialet än att använda samma höga kvalitet rakt igenom. Naturligtvis går det att tillverka lameller av samma höga kvalitet rakt igenom om man hellre vill det. Lagerbalkar finns i ett 15-tal dimensioner och är i första hand avsedda för enklare tillämpningar, såsom t ex småhus.  

Specialtillverkning av limträ

På platser där ovanligt stora spännvidder, laster eller andra omständigheter avgör utformningen, tillverkas limträ enligt ritning med tillhörande handlingar, oftast i samråd med limträfabrikernas konstruktörer. Möjligheterna är oändliga för objektstillverkade limträelement – vilken dimension och form du vill ha bestämmer du själv – bara det uppfyller arkitektens krav och övriga förutsättningar.  

Varför vi bygger med limträ

Limträ är ett förnyelsebart och miljövänligt material som går utmärkt att återanvändas eller återvinnas. Tack vare att det är formstabilt och lättarbetat erbjuder limträ stora möjligheter och är enligt oss den optimala stommen. I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen och det krävs mindre energi vid limträtillverkning är jämfört med andra material. Miljöfördelarna är många jämfört med stål och betong, då limträ ger mindre koldioxidutsläpp vid tillverkning än andra konstruktionsmaterial. Det står även emot en brand bättre än andra byggmaterial, eftersom det brinner långsammare och står upp längre, vilket också ofta märks på försäkringspremien. Det kanske starkaste argumentet är dock hur vackert limträ är, en miljöskapande produkt som känns både elegant och naturnära, och som blivit en favorit hos många arkitekter. Inget konstigt med det, då limträ ger en ombonad naturlig atmosfär eftersom det är ett levande material med ursprung från de svenska skogarna. Är limträ dyrt? Nej, totalkostnaden för en limträkonstruktion är ofta lägre än för andra materialalternativ.

Lindborg bygger genomtänkta hus där människor trivs att arbeta och leva. Kunderna är företag och organisationer som uppskattar vår lyhördhet samt höga standard vad gäller hållbarhet i såväl design som material.

LINDBORG ÄR ETT FAMILJEFÖRETAG MED LÅNG BYGGTRADITION.
TORSLUNDAVÄGEN 6, 749 60 ÖRSUNDSBRO    INFO@LINDBORGSONER.SE    0171-46 07 10